Piet krediet woont hier niet

geld

Het is er de afgelopen jaren langzaamaan ingeslopen. Kon je even je rekeningen niet meer betalen, of wilde je een andere auto of caravan, dan werd er geleend. De bank was welwillend en je kon als klant gemakkelijk een doorlopend krediet of persoonlijke lening afsluiten. Dat we in een crisis zaten mocht de buitenwereld natuurlijk niet merken. Maar toen bleef de crisis aanhouden…

Lenen om de schijn hoog te houden
Veel mensen hebben de afgelopen jaren een lening afgesloten om hun oude vertrouwde levenswijze te kunnen blijven financieren en vooral de buren niet te laten merken dat het minder ging. Maar nu de crisis aanhoudt, en de banken strenger worden met uitlenen én het terugvorderen van openstaande bedragen, gaat het mis. Steeds meer Nederlanders komen in de problemen en kloppen aan bij de schuldsanering en de voedselbank.

Leen alleen als je het kunt terugbetalen
In deze tijd van crisis is het belangrijk goed na te denken voordat je een lening aangaat. Natuurlijk is het vervelend als je niet twee keer per jaar (of zelfs een keer) op vakantie kunt, of nog wat langer in dezelfde auto moet rijden, maar bedenk vooral wat de consequenties zullen zijn als je de lening niet meer kunt terugbetalen. Leen daarom alleen als je weet dat je er financieel voldoende voorstaat om ook de aflossing te kunnen betalen.

De BKR-registratie

schuld

schuldBKR staat Bureau voor Krediet Registratie. Het BKR is in het leven geroepen om de consument te beschermen tegen het overmatig afsluiten van leningen. Bij het BKR worden kredieten geregistreerd die actief zijn of de afgelopen 5 jaar zijn afgesloten. Deze kredieten worden vastgelegd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Wat doet een kredietverstrekker met de informatie van het BKR

De kredietverstrekker bepaalt aan de hand van de informatie uit het CKI of het verstandig is om de aanvrager nog een lening te verstrekken. Daarnaast kan een kredietverstrekker het betaalgedrag van de aanvrager beoordelen. Hoeveel risico de kredietverstrekker loopt, wordt dan ook min of meer duidelijk,

Het beeld van de kredietverstrekker hoeft niet perse compleet te zijn na raadpleging van het CKI. Niet alle schulden worden er geregistreerd. Een huurschuld, belastingschuld of andere schulden zijn tenslotte niet geregistreerd bij het BKR.

Registratie is niet altijd negatief

Een registratie bij het BKR wordt door de consument vaak als negatief gezien, maar dat is zeker niet het geval. Als de consument een uitstekende betaalgeschiedenis heeft, kan een kredietverstrekker daar juist vertrouwen uit putten. Zij kunnen daarmee zien dat de aanvrager de betalingsverplichting altijd netjes nakomt.

Coderingen

Een consument kan de codering ‘A’ of ‘H’ krijgen. ‘A’ staat voor achterstand en ‘H’ staat voor herstel. Bij deze codes kunnen nog een vijftal vermeld worden. Deze codes lopen van 1 t/m 5. Elke code geeft aan wat er aan de hand is, bijvoorbeeld dat er een schuldregeling is getroffen of dat de schuldenaar onbereikbaar is.

Bron afbeelding