Geld lenen kost geld

In 2009 heeft de AFM het verplicht gesteld om bij elke reclame op televisie, radio, internet of gedrukte media over het lenen van geld de boodschap te tonen dat geld lenen geld kost. Met deze melding wil men het bewustzijn over het lenen van geld vergroten en daarmee het aantal mensen dat hun schulden niet meer kan terugbetalen kleiner maken.

Een marketingboodschap met een doel
De boodschap “Let op! Geld lenen kost geld.” is bedacht door een reclamebureau. De boodschap gaat gepaard met een logo en moet op een specifieke manier in de reclame verwerkt worden. Hiervoor is een aparte pagina op de website van het AFM ingericht. Hier zijn de afbeeldingen en geluidsbestanden te vinden die gebruikt moeten worden. Op deze manier wordt de boodschap eenduidig uitgedragen.

Wordt de schuldenproblematiek nu daadwerkelijk aangepakt?
Net als bij de meldingen bij tabaksartikelen lijkt het erop alsof de boodschap vooralsnog niet het gewenste resultaat heeft. Het aantal huishoudens dat in de schulden komt neemt nog steeds toe. Of zonder deze boodschap het aantal mensen in de schuldsanering groter was geweest is lastig te zeggen. Wel is duidelijk dat de invloed van de boodschap te laag is.

Bezint eer ge begint bij het afsluiten van een krediet
Met de nog steeds aanwezige crisis is het des te belangrijker dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij het aangaan van schulden. Men moet zich realiseren dat op het moment dat er minder geld binnen komt lenen niet altijd de oplossing is. Dit kortetermijndenken moet omgezet worden in een gezonde langetermijnvisie voor gezinnen.

De rol van kredietverstrekkers bij het vergroten van het bewustzijn
Kredietverstrekkers zullen meer dan ooit de klant centraal moeten stellen. Laat de klant zich realiseren dat de schuld terugbetaalt moet worden en wat dat financieel betekent. Als de klant dit snapt, en de schuld aantoonbaar kan worden terugbetaald mag het krediet worden aangegaan.

Populariteit doorlopend krediet neemt af

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in Nederland door particulieren op elk moment in 2011 en 2012 ongeveer zestien miljard euro werd geleend, maar dat in de loop van die twee jaar ongeveer een half miljard is overgeheveld van doorlopende naar aflopende kredietvormen. In januari 2011 stond er in totaal 13,1 miljard euro uit aan leningen via een doorlopend krediet, tegen 2,8 miljard via een aflopend krediet. In december 2012 ging het om 12,4 en 3,3 miljard euro.

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet wil zeggen dat je, tot een bepaalde limiet, willekeurig vaak geld kunt lenen. Dit maakt het makkelijk om aankopen te doen als je krap bij kas zit, maar juist daarom vraagt het veel zelfdiscipline om de lening af te betalen. Veel mensen kunnen de verleiding niet weerstaan om keer op keer geld te lenen, en komen zo nooit uit de schulden. Dat is jammer, want over een lening betaal je ook nog eens rente.

Aflopend krediet

Een aflopend krediet betekent, dat je eenmalig geld leent en vervolgens in vaste termijnen afbetaalt. Je kunt jezelf met deze leenvorm niet voor de gek houden: elke maand moet je het afgesproken bedrag terugbetalen. Zo weet je precies wanneer je van de lening af bent. De combinatie van harde afspraken en het aantrekkelijke vooruitzicht vanaf een specifieke datum schuldenvrij te zijn, maakt het voor de meeste mensen eenvoudiger om de lening af te lossen.

Oversluiten

De cijfers van het CBS lijken erop te wijzen dat steeds meer mensen hun doorlopende krediet oversluiten naar een aflopend krediet. Ook lijkt het erop, dat het zo inderdaad beter lukt om schulden af te lossen: het totale geleende bedrag is in twee jaar geslonken van 15,9 naar 15,7 miljard.