Geld lenen kost geld

In 2009 heeft de AFM het verplicht gesteld om bij elke reclame op televisie, radio, internet of gedrukte media over het lenen van geld de boodschap te tonen dat geld lenen geld kost. Met deze melding wil men het bewustzijn over het lenen van geld vergroten en daarmee het aantal mensen dat hun schulden niet meer kan terugbetalen kleiner maken.

Een marketingboodschap met een doel
De boodschap “Let op! Geld lenen kost geld.” is bedacht door een reclamebureau. De boodschap gaat gepaard met een logo en moet op een specifieke manier in de reclame verwerkt worden. Hiervoor is een aparte pagina op de website van het AFM ingericht. Hier zijn de afbeeldingen en geluidsbestanden te vinden die gebruikt moeten worden. Op deze manier wordt de boodschap eenduidig uitgedragen.

Wordt de schuldenproblematiek nu daadwerkelijk aangepakt?
Net als bij de meldingen bij tabaksartikelen lijkt het erop alsof de boodschap vooralsnog niet het gewenste resultaat heeft. Het aantal huishoudens dat in de schulden komt neemt nog steeds toe. Of zonder deze boodschap het aantal mensen in de schuldsanering groter was geweest is lastig te zeggen. Wel is duidelijk dat de invloed van de boodschap te laag is.

Bezint eer ge begint bij het afsluiten van een krediet
Met de nog steeds aanwezige crisis is het des te belangrijker dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij het aangaan van schulden. Men moet zich realiseren dat op het moment dat er minder geld binnen komt lenen niet altijd de oplossing is. Dit kortetermijndenken moet omgezet worden in een gezonde langetermijnvisie voor gezinnen.

De rol van kredietverstrekkers bij het vergroten van het bewustzijn
Kredietverstrekkers zullen meer dan ooit de klant centraal moeten stellen. Laat de klant zich realiseren dat de schuld terugbetaalt moet worden en wat dat financieel betekent. Als de klant dit snapt, en de schuld aantoonbaar kan worden terugbetaald mag het krediet worden aangegaan.