De BKR-registratie

schuldBKR staat Bureau voor Krediet Registratie. Het BKR is in het leven geroepen om de consument te beschermen tegen het overmatig afsluiten van leningen. Bij het BKR worden kredieten geregistreerd die actief zijn of de afgelopen 5 jaar zijn afgesloten. Deze kredieten worden vastgelegd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Wat doet een kredietverstrekker met de informatie van het BKR

De kredietverstrekker bepaalt aan de hand van de informatie uit het CKI of het verstandig is om de aanvrager nog een lening te verstrekken. Daarnaast kan een kredietverstrekker het betaalgedrag van de aanvrager beoordelen. Hoeveel risico de kredietverstrekker loopt, wordt dan ook min of meer duidelijk,

Het beeld van de kredietverstrekker hoeft niet perse compleet te zijn na raadpleging van het CKI. Niet alle schulden worden er geregistreerd. Een huurschuld, belastingschuld of andere schulden zijn tenslotte niet geregistreerd bij het BKR.

Registratie is niet altijd negatief

Een registratie bij het BKR wordt door de consument vaak als negatief gezien, maar dat is zeker niet het geval. Als de consument een uitstekende betaalgeschiedenis heeft, kan een kredietverstrekker daar juist vertrouwen uit putten. Zij kunnen daarmee zien dat de aanvrager de betalingsverplichting altijd netjes nakomt.

Coderingen

Een consument kan de codering ‘A’ of ‘H’ krijgen. ‘A’ staat voor achterstand en ‘H’ staat voor herstel. Bij deze codes kunnen nog een vijftal vermeld worden. Deze codes lopen van 1 t/m 5. Elke code geeft aan wat er aan de hand is, bijvoorbeeld dat er een schuldregeling is getroffen of dat de schuldenaar onbereikbaar is.

Bron afbeelding