De BKR-registratie

BKR staat Bureau voor Krediet Registratie. Het BKR is in het leven geroepen om de consument te beschermen tegen het overmatig afsluiten van leningen. Bij het BKR worden kredieten geregistreerd die actief zijn of de afgelopen 5 jaar zijn afgesloten. Deze kredieten worden vastgelegd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Wat doet een kredietverstrekker met de informatie van het BKR De kredietverstrekker bepaalt aan de hand van de informatie uit het CKI of het verstandig is om de aanvrager nog een lening te verstrekken. Daarnaast kan een kredietverstrekker het betaalgedrag van de aanvrager beoordelen. Hoeveel risico de kredietverstrekker loopt, wordt dan ook min of meer duidelijk, Het beeld van de kredietverstrekker hoeft niet perse compleet te zijn na raadpleging van het CKI. Niet alle schulden worden er geregistreerd. Een huurschuld, belastingschuld of andere schulden zijn tenslotte niet geregistreerd bij het BKR. Registratie is niet altijd negatief Een registratie bij het BKR wordt door de consument vaak als negatief gezien, maar dat is zeker niet het geval. Als de consument een uitstekende betaalgeschiedenis heeft, kan een kredietverstrekker daar juist vertrouwen uit putten. Zij kunnen daarmee zien dat de aanvrager de betalingsverplichting altijd netjes nakomt. Coderingen Een consument kan de codering ‘A’ of ‘H’ krijgen. ‘A’ staat voor achterstand en ‘H’ staat voor herstel. Bij deze codes kunnen nog een vijftal vermeld worden. Deze codes lopen van 1 t/m 5. Elke code geeft aan wat er aan de hand is, bijvoorbeeld dat er een schuldregeling is getroffen of dat de schuldenaar onbereikbaar is. Bron...

Geld lenen kost geld

In 2009 heeft de AFM het verplicht gesteld om bij elke reclame op televisie, radio, internet of gedrukte media over het lenen van geld de boodschap te tonen dat geld lenen geld kost. Met deze melding wil men het bewustzijn over het lenen van geld vergroten en daarmee het aantal mensen dat hun schulden niet meer kan terugbetalen kleiner maken. Een marketingboodschap met een doel De boodschap “Let op! Geld lenen kost geld.” is bedacht door een reclamebureau. De boodschap gaat gepaard met een logo en moet op een specifieke manier in de reclame verwerkt worden. Hiervoor is een aparte pagina op de website van het AFM ingericht. Hier zijn de afbeeldingen en geluidsbestanden te vinden die gebruikt moeten worden. Op deze manier wordt de boodschap eenduidig uitgedragen. Wordt de schuldenproblematiek nu daadwerkelijk aangepakt? Net als bij de meldingen bij tabaksartikelen lijkt het erop alsof de boodschap vooralsnog niet het gewenste resultaat heeft. Het aantal huishoudens dat in de schulden komt neemt nog steeds toe. Of zonder deze boodschap het aantal mensen in de schuldsanering groter was geweest is lastig te zeggen. Wel is duidelijk dat de invloed van de boodschap te laag is. Bezint eer ge begint bij het afsluiten van een krediet Met de nog steeds aanwezige crisis is het des te belangrijker dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij het aangaan van schulden. Men moet zich realiseren dat op het moment dat er minder geld binnen komt lenen niet altijd de oplossing is. Dit kortetermijndenken moet omgezet worden in een gezonde langetermijnvisie voor gezinnen. De rol van kredietverstrekkers bij het vergroten van het bewustzijn Kredietverstrekkers zullen meer dan ooit de klant centraal moeten stellen. Laat de klant zich realiseren dat de schuld terugbetaalt moet worden en wat dat financieel betekent. Als de klant dit snapt, en de schuld aantoonbaar kan worden terugbetaald mag het krediet worden...

Populariteit doorlopend krediet neemt af

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in Nederland door particulieren op elk moment in 2011 en 2012 ongeveer zestien miljard euro werd geleend, maar dat in de loop van die twee jaar ongeveer een half miljard is overgeheveld van doorlopende naar aflopende kredietvormen. In januari 2011 stond er in totaal 13,1 miljard euro uit aan leningen via een doorlopend krediet, tegen 2,8 miljard via een aflopend krediet. In december 2012 ging het om 12,4 en 3,3 miljard euro. Doorlopend krediet Doorlopend krediet wil zeggen dat je, tot een bepaalde limiet, willekeurig vaak geld kunt lenen. Dit maakt het makkelijk om aankopen te doen als je krap bij kas zit, maar juist daarom vraagt het veel zelfdiscipline om de lening af te betalen. Veel mensen kunnen de verleiding niet weerstaan om keer op keer geld te lenen, en komen zo nooit uit de schulden. Dat is jammer, want over een lening betaal je ook nog eens rente. Aflopend krediet Een aflopend krediet betekent, dat je eenmalig geld leent en vervolgens in vaste termijnen afbetaalt. Je kunt jezelf met deze leenvorm niet voor de gek houden: elke maand moet je het afgesproken bedrag terugbetalen. Zo weet je precies wanneer je van de lening af bent. De combinatie van harde afspraken en het aantrekkelijke vooruitzicht vanaf een specifieke datum schuldenvrij te zijn, maakt het voor de meeste mensen eenvoudiger om de lening af te lossen. Oversluiten De cijfers van het CBS lijken erop te wijzen dat steeds meer mensen hun doorlopende krediet oversluiten naar een aflopend krediet. Ook lijkt het erop, dat het zo inderdaad beter lukt om schulden af te lossen: het totale geleende bedrag is in twee jaar geslonken van 15,9 naar 15,7...

Krediet

Krediet is een andere term voor een lening. Een krediet is zeker kapitaal, meestal geld, dat in de toekomst terug betaald moet worden. Een lening wordt over het algemeen verleend door de bank of een andere kredietverschaffer. Het geleende bedrag moet op termijn worden terugbetaald. Over krediet wordt een rente geheven. Dit verschilt bijĀ  tussen de 1 en 10% afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de kredietverschaffer. Daarnaast valt de creditcard ook onder de term krediet. De houder van een creditcard heeft toestemming om tot een bepaald bestedingslimiet geld uit te geven. Wanner er een lening aangevraagd wordt de kredietwaardigheid van de particuliere aanvrager(s) nagegaan in de database van hetĀ  Bureau Krediet Registratie en de Nationale Bank...

Next Entries »